SKŁADKI NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW:

40,00 złotych miesięcznie / na drugie dziecko uczęszczające do przedszkola zniżka 50%

Można wpłacać na konto Rady Rodziców :

PKO BP 60 1020 2791 0000 7502 0008 6959

RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 11 W KOSZALINIE

p. Natalia Majewska - przewodnicząca Rady Rodziców

p.Małgorzata Zalewska -skarbnik

p. -sekretarz

KOMISJA REWIZYJNA:

p.Anna Piątek -przewodnicząca

p.Natalia Majewska -członek

p.Patrycja Narloch -członek