SKŁADKI NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW:

40,00 złotych miesięcznie / na drugie dziecko uczęszczające do przedszkola zniżka 50%

Można wpłacać na konto Rady Rodziców :

PKO BP 60 1020 2791 0000 7502 0008 6959

RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 11 W KOSZALINIE

p.Agnieszka Musiał-Wiśniewska -przewodnicząca Rady Rodziców

p.Natalia Majewska - wiceprzewodnicząca Rady Rodziców

p.Małgorzata Zalewska -skarbnik

SEKRETARZ:

p.Martyna Burdziej

KOMISJA REWIZYJNA:

p.Anna Piątek -przewodnicząca

p.Kamila Kawalec -członek

p.Patrycja Narloch -członek