Od 8.00 do 13.00 realizowana jest Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego

 

6.30- 8.05

 • Schodzenie się dzieci,
 • Zabawy według zainteresowań dzieci

 

8.15- 8.30

 • Ćwiczenia poranne
 • Przygotowanie do śniadania (czynności higieniczne i porządkowe)

 

8.30- 9.00

 • Śniadanie

 

9.00- 9.15

 • Czynności samoobsługowe i higieniczne w łazience: mycie rąk, mycie zębów

 

9.15- 9.30 DZIECI MŁODSZE

9.15- 10.15 DZIECI STARSZE

 • Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego

 

9.30-10.00 DZIECI MŁODSZE

 • Zabawy swobodne. Zabawy z językiem angielskim
 • Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer

 

 

10.00-11.00 DZIECI MŁODSZE

10.00-11.15 DZIECI STARSZE

 • Spacery, wycieczki, zabawy na powietrzu,
 • Obserwacje przyrodnicze,
 • Swobodna działalność dzieci ( w przypadku złych warunków atmosferycznych)

 

11.00- 11.15

 • Przygotowanie do drugiego śniadania

 

11.00- 11.15

 • Drugie śniadanie

 

DZIECI MŁODSZE:

11.30 - 11.45

 • Przygotowanie do odpoczynku
 • 11.45 - 13.15
 • Odpoczynek dzieci, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej

 

DZIECI STARSZE

11.30 - 12.00

 • Odpoczynek dzieci, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej

 

 • 12.00 - 13.00
 • Różnorodne działania rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci
 • Zabawy z językiem angielskim

 

 • 13.15 - 13.30 DZIECI MŁODSZE

13.00 - 13.15 DZIECI STARSZE

 • Przygotowanie do obiadu

 

13.15 - 14.00 DZIECI MŁODSZE

13.15 - 13.45 DZIECI STARSZE

 • Obiad

 

14.00- 15.00 DZIECI MŁODSZE

13.45 - 15.00 DZIECI STARSZE

 • Ćwiczenia utrwalające wiadomości dzieci, różnorodne gry i zabawy dydaktyczne, zabawy w ogrodzie, indywidualna praca z dzieckiem o charakterze wyrównawczo - stymulującym

 

14.30 - 16.00

 • Różnorodne działania dzieci rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci
 • Rozchodzenie się dzieci