Od 8.00 do 13.00 realizowana jest Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego

 

6.30- 8.05

  • Schodzenie się dzieci,
  • Zabawy według zainteresowań dzieci

 

8.15- 8.30

  • Ćwiczenia poranne
  • Przygotowanie do śniadania (czynności higieniczne i porządkowe)

 

8.30- 9.00

  • Śniadanie

 

9.00- 9.15

  • Czynności samoobsługowe i higieniczne w łazience: mycie rąk, mycie zębów

 

9.15- 9.30 DZIECI MŁODSZE

9.15- 10.15 DZIECI STARSZE

  • Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego

 

9.30-10.00 DZIECI MŁODSZE

  • Zabawy swobodne. Zabawy z językiem angielskim
  • Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer

 

 

10.00-11.00 DZIECI MŁODSZE

10.00-11.15 DZIECI STARSZE

  • Spacery, wycieczki, zabawy na powietrzu,
  • Obserwacje przyrodnicze,
  • Swobodna działalność dzieci ( w przypadku złych warunków atmosferycznych)

 

11.00- 11.15

  • Przygotowanie do drugiego śniadania

 

11.00- 11.15

  • Drugie śniadanie

 

DZIECI MŁODSZE:

11.30 - 11.45

  • Przygotowanie do odpoczynku
  • 11.45 - 13.15
  • Odpoczynek dzieci, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej

 

DZIECI STARSZE

11.30 - 12.00

  • Odpoczynek dzieci, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej

 

  • 12.00 - 13.00
  • Różnorodne działania rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci
  • Zabawy z językiem angielskim

 

  • 13.15 - 13.30 DZIECI MŁODSZE

13.00 - 13.15 DZIECI STARSZE

  • Przygotowanie do obiadu

 

13.15 - 14.00 DZIECI MŁODSZE

13.15 - 13.45 DZIECI STARSZE

  • Obiad

 

14.00- 15.00 DZIECI MŁODSZE

13.45 - 15.00 DZIECI STARSZE

  • Ćwiczenia utrwalające wiadomości dzieci, różnorodne gry i zabawy dydaktyczne, zabawy w ogrodzie, indywidualna praca z dzieckiem o charakterze wyrównawczo - stymulującym

 

14.30 - 16.00

  • Różnorodne działania dzieci rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci
  • Rozchodzenie się dzieci